Download Kitab Kitaabut Tauhiid

Kitab At-Tauhid adalah salah satu buku terbaik tentang masalah Tauhid (Tauheed, Tauhid - Tauhid) dan peringkat tinggi dalam keaslian. Dalam buku ini semua ayat-ayat yang relevan dari Al-Qur'an telah dibahas cukup, rasional, dan tulus. Inti dari Al-Qur'an dan Sunnah ditempatkan dengan cara yang sangat sederhana dalam buku ini.Download Kitab

Download Kitab Aqidah Al-Wasithiyyah

Kitab  Aqidah Al-Wasithiyyah adalah kitab tentang akidah ahlus sunnah yang disusun oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitab ini merupakan satu di antara karya Ibnu Taimiyah yang paling terkenal. Kitab akidah ini walaupun sangat ringkas tapi telah mencakup hampir semua permasalahan keyakinan (i’tiqad) dan dasar-dasar keimanan (ushul iman).

Kitab ini ditulis berdasarkan sebagai tanggapan atas permintaan dari hakim agung (Qadhi) negeri Wasith, oleh karna itu kitab ini dinamakan  Aqidah Al-Wasithiyyah.Download Kitab

Download Kitab Aqidah Ath-Thahawiyyah

Kitab   Aqidah Ath-Thahawiyyah  adalah  kitab  yang  ditulis  oleh  Imam  Abu Ja'far ath-Thahawi  dalam  bentuk  aqidah. Nama aslinya Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik al-Azdy al-Mishri ath-Thahawi Al-Hanafi.   Al-Azdy adalah qabilah terbesar Arab, Beliau adalah Al-Qahthani dari sisi bapaknya dan Al-Adnani dari sisi ibunya karena ibunya seorang Muzainah, yakni saudara al-Imam Al-Muzanni sahabat Imam Syafi’i. Dan Ath-Thahawi dinasabkan pada Thaha sebuah desa di Sha’id, Al-Mishr.
Download Kitab

tempat karaoke keren

Keluarga tempat karaoke 在选择一个度假胜地需要计算被访问整个地方。如果它没有真正的问题也许是次要的。它可以让你节省时间和成本。我的建议是,第一优先是不是在任何其他城市发现到一个地方,文化遗产必须保留。

如果你是一个人谁拥有一个忙碌的生活,并没有足够的心静了坚实的wkatu那么有没有你花你的旅游最便宜的卡拉OK场所。它成为那些谁住在城市的第一选择。但你需要一个卡拉下划线不能使巡演优先。接受爱

menikmati tempat karaoke jakarta


进行例行如此繁琐,将创建一个需要从所有的活动休息。没几个来谁在日惹的旅游景点作为自我一个地方或平静下来。还有一个自己在卡拉OK的朋友,但是这一切会更有趣,如果在假期与亲人做。

有迹象表明,可以被看作是一个旅游点几个地方。包括:万隆旅游,旅游,龙目岛旅游和其他一些旅游景点。您也可以选择休闲的适合你的口味,如山地旅游,海滨旅游,自然旅游类型。

从异国情调的旅游景点,它也可以分为休闲之旅(钓鱼,在沙滩上晒太阳,等)极端游(漂流,登山等),城市观光(以家庭卡拉OK ,博物馆等),乡村旅游区(公园看到,山等)

为了满足你的愿望,度过假期我需要兑现计划生育。开始确定,住宿,膳食费用,并为自己的娱乐费用。确保预算编制尽可能。呵呵呵


Download Kitab Fatawa wa Masail ibnu Shalah

Kitab Fatawa wa Masail ibnu Ibnu Shalah adalah kitab kumpulan fatwa-fatwa  Ibnu Shalah dalam Fiqih, Hadits, Tafsir Dll. Nama aslinya Taqiyyuddîn Abu ‘Amr Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-Kurdi al-Syahrazuri. Ibnu al-Shalâh sendiri awalnya adalah julukan ayahnya, lalu dinisbatkan kepada Abu ‘Amr sehingga sampai sekarang ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Shalâh, beliau adalah sebahagian dari ulama-ulama yang bermadzhab Syafi’iah.

Nama beliau banyak disebut oleh para ulama Syafiiyah dalam kitab-kitab mereka. Salah satu kitab beliau yang populer adalah Fatawa wa Masail Ibnu Shalah sebuah kitab kumpulan fatwa-fatwa beliau.
فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه

فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه تأليف العلامة أبي عمرو  عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين ابن الصلاح /ت 588هـ
 ومعه : أدب المفتي والمستفتي

طبع في دار المعرفة بيروت تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي

Download Kitab

Download Kitab matan zubad ibnu ruslan

Matan Zubad adalah salah sebuah karya bahasa Arab dalam bentuk puisi yang mengandungi lebih daripada 1,000 bait yang sangat terkenal di seluruh dunia Islam. Sejak dari dahulu sehingga kini penghafalan Matan Zubad diberi penekanan oleh institusi-institusi tradisional Islam seperti di pondok-pondok atau pesantren-pesantren.

Matan Zubad adalah hasil karya Abu al-Abbas Ahmad ibn Hussein ibn Hasan ibn ‘Ali ibn Yusuf ibn ‘Ali ibn Arsalan al-Ramli [753H -844H].Dikenali dengan Ibn Ruslan. Lahir di Ramlah, Palestin dan wafat di Baitulmaqdis, Palestin. Matan Zubad ini banyak disyarahkan oleh para ulama seperti Ghayah al-Bayan fi Syarh Zubad Ibn Ruslan oleh al-‘Allamah Syamsuddin al-Ramli, Mawahib al-Shomad fi Hal Alfaadz al-Zubad oleh Syaikh Ahmad al-Hijazi al-Fasyani, Ifaadah al-Saadah al-Umad bi Taqrir Ma’ani Nazam al-Zubad oleh al-‘Allamah al-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin ‘Abd al-Baari al-Ahdal, Faidh al-Manan Syarh Zubad Ibn Ruslan oleh al-‘Allamah al-Sayyid Yusuf bin Muhammad al-Bathah al-Ahdal dan lain-lain lagi.متن الزبد
متن الزبد تأليف أحمد بن رسلان الشافعي
طبع في  الثقافة بيروت
Download PDF